Składanie wniosków o A1 – Banino

Wniosek A1 jest niezwykle istotnym dokumentem dla każdej osoby, która w celach zawodowych przemieszcza się poza granicami Polski – na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź też Szwajcarii. Mając na uwadze korzyści, jakie zapewnia złożenie tego dokumentu, zapewniamy profesjonalną pomoc w składaniu wniosków o A1. Niezależnie od tego, czy pochodzą Państwo z Banina, gdzie mieści się nasze Biuro, czy też z innej okolicy udzielimy fachowego wsparcia zarówno podczas składania, jak i rozliczania wniosków o A1.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i okoliczności związanych z pracą poza granicami kraju konieczne jest złożenie wniosku A1 o odpowiednim typie. W przypadku planowanego świadczenia usług w sposób ciągły poza granicami kraju należy złożyć wniosek typu 12.2. Dla przedsiębiorców, którzy mają zamiar wykonywać pracę naprzemiennie lub równocześnie w Polsce i za granicą przygotowano wniosek typu 13.2.

Warto mieć na uwadze, że możliwość złożenia wniosku A1 przysługuje również pracodawcom, którzy chcą oddelegować swoich pracowników.

 

Dlaczego warto złożyć wniosek o A1?

Złożenie wniosku o A1 służy ustaleniu Państwa właściwego do wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie społeczne. W praktyce oznacza to, że posiadanie zaświadczenia A1 uprawnia do opłacania polskiego ZUS – bez konieczności opłacania składek ubezpieczeniowych na zasadach obowiązujących w kraju faktycznego wykonywania pracy. Jest to bardzo duża korzyść dla osób wykonujących pracę za granicą, ponieważ stawki obowiązujące w krajach zagranicznych są znacznie wyższe niż „zusowskie”.